უფასო მიტანა მთელ საქართველოში!

მიწოდების პირობები (DELIVERY METHODS)

Redo.ge-ზე განთავსებულ ყველა პროდუქტზე ან პროდუქტების სეტზე (რამდენიმე ნივთი ერთად) მოქმედებს უფასო საკურიერო სერვისი მთელი თბილისის მასშტაბით, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რის შესახებაც აუცილებლად იქნება აღნიშნული პროდუქტის გვერდზე.

მიწოდება ხდება თბილისში შეკვეთიდან 1-2 სამუშაო დღეში, რეგიონებიში 2-3 სამუშო დღეში

შეკვეთის განხორციელებად ჩაითვლება ჩვენ წარმომადგენელთან საუბრის დასრულების დრო როდესაც მომხმარებელი მიაწვდის redo.ge-ის წარმომადგენელს სასურველი ნივთის დასახელებას და მისამართს. 

ანგარიშსწორების პირობები (PAYMENT METHODS)

ანგარიშსწორების ხორციელდება ნივთის მოტანისას კურიერთან.

თანხის უკან დაბრუნების პირობები (MONEY BACK POLICIES)

მომხმარებელს შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება შეუძლია მიღებიდან 2 დღის მანძილზე აღმოჩენილი ნებისმიერი ქარხნული წუნის ან საიტზე მითითებული აღწერიდან განსხვავებული ნივთის მიღების შემთხვევაში.

მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად, ამ შემთხვევაში განიხილება ნივთის გადაცვლის ან თანხის სრულად უკან დაბრუნების საკითხი.

პროდუქციის დაბრუნებისას, მომხმარებელი ვალდებულია თავისი ხარჯით მიაწოდოს ნივთი გამყიდვეს. ნივთის მიწოდების ადგილს განსაზღვრავს გამყიდველი.

საგარანტიო პირობები (WARRANTY POLICIES)

redo.ge-ზე შეძენილ ყველა პროდუქტზე ვრცელდება 6 თვიანი გარანტია ძრავზე, სენსორებზე, ღილაკებზე. საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია თავისი ხარჯით მიაწოდოს პროდუქცია გამყიდველს.

მექანიკური წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ნივთის მიღებიდან 2 სამუშაო დღეში უნდა დაგვიკავშირდეთ და დააფიქსიროთ პრობლემა რათა მოხდეს ნივთის ახლით შეცვლა.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება თუ:

  • მომხმარებელს საგარანტიო მომსახურების საფასური ნივთის შეკვეთისას არ იყო გათვალისწინებული
  • გასულია საგარანტიო ვადა
  • ნივთის შეფუთვა არ არის წარმოდგენილი
  • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი
  • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ
  • დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულების ან სითხეების შეღწევით
  • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტეპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების და პირობების დარღვევით.